top of page
PRODUKCE EVENTŮ

Produkce eventů

Pro Vaši společnost navrhneme a zrealizujeme akci šitou Vám a Vašemu produktu na míru počínaje lokací, zajištěním programu na tuto akci a konče vyhodnocením akce a monitoringem.

 

Základní typy akcí, jež nabízíme:

 • Návrh a realizace korporátních eventů, gala večírků a setkání

 • Uvedení produktu na trh za účasti veřejnosti či odborníků

 • Prezentace produktu v rámci akcí pořádaných dalšími subjekty

 • Realizace a produkce open air eventů – festivaly, pivní slavnosti, majálesy a vinobraní

 • Realizace sportovních eventů

 • Road show

 • Live koncerty, taneční party, divadelní představení

 • Tématické klubové noci

 • Tiskové konference

 • Výstavnická činnost

 • Akce pro rodiče s dětmi

 • Turné hudebních skupin

 • Televizní natáčení a výroba pořadů (zejména hudebních)

a další…

PRODUKČNÍ MANAGMENT

Produkční management

Naše společnost zajišťuje produkční zajištění akcí na základě již existujících manuálů

a podkladů. V rámci této činnosti pro Vás zajistíme výběr, komunikaci a koordinaci dodavatelů, rozpočtovou tvorbu, hlídání rozpočtového rámce a kontrolu efektivity práce

a její kvality.

PROGRAM A DRAMATURGIE

Program a dramaturgie

Naše společnost zajistí dramaturgicky a režijně Vaši akci. Spolupracujeme s předními režiséry z Čech a zahraničí stejně tak jako se všemi zásadními českými a zahraničními bookingovými agenturami zastupujícími umělce všech stylů, žánrů a typů produkce.

 

Počínaje popem a konče vážnou hudbou přes klasické divadelní herce až po moderátory z televizních pořadů či stand up comedy.

PRONÁJEM

Pronájem

Spolupracujeme s největšími dodavateli zvukových, světelných, video a staging technologií. Na vaši akci zajistíme pronájem technického vybavení společně se zajištěním kvalitní a proškolené obsluhy dle konkrétních potřeb dané akce.

 

Naše společnost mimo jiné nabízí pronájem špičkového vybavení pro DJs.

Vybavení dodáváme nejen na většinu tanečních akcí a festivalů v Čechách, ale i na akce

v zahraničí jako je například Sensation White.

MARKETING A PR

Marketing a PR

Součástí nabídky je analýza a hodnocení zvolené marketingové strategie z pohledu event managementu a produkce. Naše společnost dále nabízí realizaci tiskových konferencí

a předváděcích akcí a to nejen po technické stránce, ale i z hlediska

komunikace s novináři a médii.

STRATEGIE

Strategie, light, sound a design produkce

Při přípravě našich projektů spolupracujeme se špičkovými designery z Čech a zahraničí.

V rámci naší činnosti navrhneme nejen scénu, video kontent, ozvučení či světelný design, ale i logistiku, registraci, ubytování a odbavení účastníků akce.

Vše vždy s ohledem na maximální kvalitu, efektivitu využití prostředků a bezpečnost.

BEZPEČNOST

Bezpečnost

V rámci projektů nabízíme konzultace s našimi bezpečnostními techniky v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků akce a zadavatele během realizace akce.

 

V případě potřeby zajistíme bezpečnostní manuál na akci, statické posudky a další potřebná povolení a rozhodnutí stejně tak jako proškolený personál, hasiče, lékaře a dozor bezpečnostního technika na místě.

LOKACE

Lokace

Pomůžeme s výběrem nejvhodnější lokace pro Vaši akci a to jak indoor tak outdoor.

Tuto lokaci dále zajistíme z hlediska povolení, pronájmu a produkční přípravy a dále poskytneme servis na místě. Naši lokační mají k dispozici rozsáhlý archiv lokací včetně popisu jejich specifik a případných nákladů s těmito lokacemi spojených.

bottom of page